Vprašanje:

Osebni stečaj. Spada regres pod izdatke v zvezi z delom? Ga rubijo v celoti, ali izplačajo do določenega zneska, če je plača minimalna?
 

Odgovor:

V stečajno maso v postopku osebnega stečaja spada dolžnikova plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku,

Iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja izvzeti prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu  ZIZZa omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, se uporablja 102. člen ZIZ.

To pomeni, da se dolžnikovi denarni prejemki v osebnem stečaju, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnina iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti rubijo, do dveh tretjin prejemkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

76% zneska minimalne plače trenutno znaša 611,76 EUR.

Dohodek iz delovnega razmerja določa 37. člen Zakona o dohodnini, ki med dohodke iz delovnega razmerja šteje tudi regres. Pri rubežu prihodkov se tako prihodki v tekočem mesecu obravnavajo kot celota. To pomeni, da spada v stečajno maso znesek, ki ga dolžnik prejme kot prihodek iz delovnega razmerja od svojega delodajalca v tekočem mesecu, nad omejitvijo 76% minimalne plače. To pomeni, da je regres običajno v celoti del stečajne mase. 

Lahko pa na sodišče dolžnik vloži predlog, da se regres izloči iz stečajne mase.

e-obrazec - Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za izločitev povračil stroškov v zvezi z delom in regresa iz stečajne mase

Za več priporočamo branje spodnjih člankov:

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!