Vprašanje:

Osebni stečaj. Lahko upravitelj kadarkoli sam zahteva izpiske na banki? Kaj pa po zaključku osebnega stečaja?
 

Odgovor:

Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja stečajnemu upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo glede premoženja, transakcijskih računov in prihodkov ali vsako spremembo naslova svojega prebivališča, na katerem mu je mogoče opraviti vročitev, ali kontaktnih podatkov in upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.

Poleg tega so stečajnemu upravitelju, na njegovo zahtevo, banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov posredovati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih in drugih podatkov, ki jih upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj.

Tako so mu dolžne posredovati predvsem:

  1. številke denarnih računov ter stanje in promet na teh računih,
  2. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter stanje in promet na teh računih,
  3. stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borznoposredniški družbi ali drugi osebi,
  4. podatki o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
  5. lastninska in druge stvarne pravice na nepremičninah,
  6. podatki, vpisani v registru prometnih dovoljenj,
  7. podatki, vpisani v registru plovil in letal in
  8. podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju.

Po končanem postopku osebnega stečaja, stečajni upravitelj nima več pravice vpogleda v te podatke.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!