Vprašanje:

Iz ZZZS sem prejel izterjavo za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je nastalo pol leta pred začetkom stečaja. Moram plačati?

 

Odgovor:

Glede na vsebino vprašanja, predvidevamo, da ste s strani ZSSS prejeli opomin oz. poziv k plačilu neporavnanih prispevkov, predvidoma iz vašega s.p.-ja. Predvidevamo tudi, da se stečaj nanaša na vaš osebni stečaj, ki se je, glede na to, da vas ZSSS poziva k plačilu, že zaključil. Predvidevamo tudi, da se je vaš osebni stečaj zaključil z odpustom obveznosti.

Odpust obveznosti v osebnem stečaju vpliva na terjatve do dolžnika, nastale pred začetkom osebnega stečaja, ne glede, ali so jih upniki prijavili v stečajnem postopku.

Vendar pa po 408. členu ZFPPIPP odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:

 • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 • v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in
 • odvzema premoženja nezakonitega izvora.

Prednostne terjatve po 1. odstavku 21. člena ZFPPIPP so:

 • plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
 • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto.

Prednostne terjatve po 1. odstavku 390. člena ZFPPIPP so:

 • terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine,
 • odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 • odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Prispevki za zdravstveno zavarovanje tako spadajo med prednostne terjatve, ki se v postopku osebnega stečaja ne odpustijo. Zato ste jih dolžni poravnati.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!