Vprašanje:

Razmišljam o osebnem stečaju. Kako je z davčnimi dolgovi? Ter kako je z dedovanjem? Živim pri očetu. 
 

Odgovor:

V osebnem stečaju se vodijo in upoštevajo vsi dolgovi, ki nastanejo pred pričetkom postopka osebnega stečaja. Pri tem veljajo določen omejitve glede odpusta obveznosti po zaključku osebnega stečaja.

ZFPPIPP določa, da odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, pri čemer pa odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev iz prvega in drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena ZFPPIPPin tudi ne za terjatev določene v 408. členu.

Odpust obveznosti tako ne učinkuje na:

 1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
 4. odvzema premoženja nezakonitega izvora,
 5. povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti,
 6. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 7. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 8. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 9. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 10. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 11. davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 6., 7., 8. in 9. točke,
 12. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 13. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje,
 14. nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti
 15. zakonite preživnine,
 16. odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter
 17. odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega stečaja, je del stečajne mase. Stečajni dolžnik se tekom stečajnega postopka, brez soglasja sodišča ne more odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Za več priporočamo branje spodnjih člankov:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!