Vprašanje:

Delavec, ki je bil zaposlen pri s.p.-ju, ki je v stečaju, ki terja plačo. Ni prijavil terjatve. Je možno poplačilo? 
 

Odgovor:

Tudi delavci morajo prijaviti svoje terjatve v postopku stečaja, razen v primeru, da gre za prednostne terjatve.

Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve:

1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite.

V postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

V osebnem stečaju so prednostne terjatve tudi terjatve na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

e-obrazec - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

Prednostne terjatve v postopku stečaja iz 4., 5. in 6. točke ni potrebno prijaviti. Te terjatve veljajo za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastane.

Če ima delavec do dolžnika terjatve na račun plač, ki se smatrajo kot prednostne terjatve, le-teh ni potrebno prijaviti. V kolikor pa ima do dolžnika terjatve na račun starejših plač, ki niso smatrane kot prednostne terjatve, jih mora prijaviti.

e-obrazec - Prijava prednostnih in navadnih terjatev v stečajnem postopku

Rok za prijavo je 3 mesece po oklicu o začetku postopka. V primeru osebnega stečaja, pa lahko upniki podajo prijave do končne razdelitve, pri čemer pa se v tem primeru njihove terjatve ne upoštevajo pri prejšnjih razdelitvah.

Več o tem si lahko preberete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Osebni stečaj - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!