Zadetkov: 574

Vprašanje:

Sem solastnica hiše. Sosed uporablja stopnice na moji strani hiše, ki edini možni dostop stanovanja. Lahko preprečimo?


Odgovor:

Za konkretnejši odgovor bi bilo potrebno zadevo preveriti bolj podrobno, bi pa bil, glede na podane informacije odgovor ne.

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. To velja tako za vas, kot tudi za soseda.

Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.

Sosedu tako ne smete preprečiti, da uporablja svoj lastniški delež. Glede na to, da omenjate solastnino, predvidevamo, da nepremičnina ni etažirana in tako ni dejansko fizično razdeljeno, kje je vaš in kje sosedov del nepremičnine. Velja le dogovor med solastnikoma, ki opredeljuje uporabo solastnine v naravi, iz vidika stanja v zemljiški knjigi, pa sta oba solastnika celotne nepremičnine.

V kolikor bi želeli opraviti dejansko delitev, bi bila potrebna etažacija in delitev nepremičnine na posamezne dele, pri čemer bi bilo stopnišče del skupnih prostorov in bi bilo v solastnini obeh.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor