Zadetkov: 358

Vprašanje:

Kdaj lahko lastnik enostransko odpove užitkarstvo? Sobivanje je nevzdržno, odrekajo se mu pravice, npr. do ključa.
 

Odgovor:

Užitkar mora med trajanjem užitka kot dober gospodar vzdrževati stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom. Užitkarja bremenijo vsi stroški rabe kot tudi stvarna bremena in javne dajatve ne glede na korist, ki jo ima od užitka.

Če užitkar ne izpolni katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka in je ogrožena substanca stvari, lahko lastnik od užitkarja zahteva primerno zavarovanje. Če mu užitkar tega zavarovanja ne da, lahko lastnik zahteva predčasno prenehanje užitka. V tem primeru ima užitkar pravico do nadomestila za predčasno prenehanje, ki ga sodišče določi, upoštevaje stanje stvari in pričakovano trajanje užitka.

Vsi zahtevki za nadomestilo iz razmerja med lastnikom in užitkarjem zastarajo v enem letu od njihovega nastanka.

Za konkretnejši odgovor v konkretni zadevi, pa bi bilo potrebno vedeti več o zadevi in preveriti več podrobnosti.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor