Vprašanje:

Živim v najemniškem stanovanju, a je zaradi motečih sosedov življenje postalo nevzdržno. Lahko pogodbo odpovem v manj kot 90 dneh?
 

Odgovor:

Če ni dogovorjeno drugače, lahko najemnik odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi za to navajal razloge, če o tem pisno obvesti lastnika, z 90 dnevnim odpovednim rokom.

e-obrazec - Odpoved najemne pogodbe za stanovanje - s strani najemnika

Odpovedni rok morate spoštovati. Če se lastnik strinja, lahko najemno razmerje prekineta sporazumno.

e-obrazec - Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje

Glede motečih sosedov. Stvarnopravni zakonik določa da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo. Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

V primeru teh kršitev lahko zoper soseda vložite ustrezno tožbo.

Vsekakor preverite določila vašega hišnega reda. V hišnem redu se lahko določi grobo kršitev, ki se šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno tožbo pod pogoji in po postopku, določenim s Stvarnopravni zakonikomom.

Ta določa, da če etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela v etažni lastnini grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako, da je skupnost z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se kršilec opomni.

e-obrazec - Sklep etažnih lastnikov o opominu ali o vložitvi izključitvene tožbe

e-obrazec - Opomin pred izključitveno tožbo v etažni lastnini

Če kršilec kljub opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.

e-obrazec - Sklep etažnih lastnikov o opominu ali o vložitvi izključitvene tožbe

e-obrazec - Izključitvena tožba v etažni lastnini

Sodba o izključitvi se izvrši s prodajo posameznega dela v etažni lastnini po pravilih, ki urejajo izvršbo na nepremičnine.

Izključitveno tožbo v imenu lastnikov vloži upravnik. 

V kolikor gre za najemnike, se kršitve temeljna pravila sosedskega sožitja določenega s hišnim redom ali z način uporabe, ki huje moti druge stanovalce pri njihovi mirni uporabi stanovanja šteje kot razlog, na podlagi katerega lahko lastnik najemniku (sosedi) odpove najem. V tem primeru obvestite lastnika stanovanja, v ketrem bivajo sosedi.

e-obrazec - Opozorilo najemodajalca najemniku, ki krši najemno pogodbo

e-obrazec - Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca iz krivdnega razloga

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj in kako lahko odpoveste najemno razmerje?

Informiran.si - Kdaj lahko lastnik odpove najem najemniku, ki krši najemno pogodbo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!