Vprašanje:

Kakšni so vsi stroški glede prepisa hiše? Vrednost hiše je 29.000 EUR.
 

Odgovor:

Na podlagi podanih informacij ne moremo predvideti natančnih stroškov, lahko pa podamo informacije o stroških, ki nastanejo pri prepisu lastništva nepremičnine, preko dveh največkrat uporabljenih postopkov. S prodajo oz. daritvijo.

V prvem koraku je potrebno skleniti pogodbo, ki je podlaga za prenos lastninske pravice. V primeru prodaje je to prodajna, v primeru daritve pa darilna pogodba. 

e-obrazec - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino

e-obrazec - Darilna pogodba za nepremičnino

Po podpisu pogodbe je potrebno pogodbo dostaviti davčnemu organu - FURSza odmero davka.

V primeru prodaje, se plača 2% davek od prodajne vrednosti, ter v kolikor je ustvarjen in v kolikor zavezanec plačila ni opravičen, tudi davek na kapitalski dobiček. Davek na kapitalski dobiček, obdavči razliko med prodajno ceno in vrednostjo ob pridobitvi. Stopnja tega davka znaša prvih 5 let po nakupu 25%, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk. 

V primeru daritve, se plača davek na dediščine in darila, katerega so opravičeni obdarjenci prvega dednega reda (zakonec, izvenzakonski partner, otroci in dediči izenačeni z dedičem I. dednega reda).

Ko je davek poravnan, mora lastnik, ki podarja oz. prodaja nepremičnino, svoj podpis na pogodbi (oz. zemljiškoknjižnem dovolilu) overiti. Cena overitve pri navedeni vrednosti nepremičnine znaša 23,00 EUR.

Novi lastnik poda vpis v zemljiško knjigo pri notarju, ki overi podpis, kjer notarska tarifa znaša 37,00 EUR. Vpis v zemljiško knjigo lahko poda tudi osebno na zemljiški knjigi, kjer je potrebno poravnati zapisnik, ki znaša 1/2 višine sodne takse. Pri vrednosti nepremičnine 29.000 EUR, znaša cena zapisnika 10,00 EUR. Vpis lahko poda tudi po elektronski poti, za kar potrebuje digitalni podpis in varen elektronski predal.

Taksa za vpis v zemljiško knjigo pri tej vrednosti znaša 20,00 EUR.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!