Zadetkov: 517

Vprašanje:

Sosed nad nami otresa cigaretni pepel na naš balkon ter pljuva čez balkon. Kaj storiti? Živimo v bloku.
 

Odgovor:

Stvarnopravni zakonik določa da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo. Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

V primeru teh kršitev lahko zoper soseda vložite ustrezno tožbo.

Preverite tudi določila vašega hišnega reda. V hišnem redu se lahko določi grobo kršitev, ki se šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno tožbo pod pogoji in po postopku, določenim s Stvarnopravnim zakonikomČe etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela v etažni lastnini grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako, da je skupnost z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se kršilec opomni.

e-obrazec - Sklep etažnih lastnikov o opominu ali o vložitvi izključitvene tožbe

e-obrazec - Opomin pred izključitveno tožbo v etažni lastnini

Če kršilec kljub opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.

e-obrazec - Sklep etažnih lastnikov o opominu ali o vložitvi izključitvene tožbe

e-obrazec - Izključitvena tožba v etažni lastnini

Sodba o izključitvi se izvrši s prodajo posameznega dela v etažni lastnini po pravilih, ki urejajo izvršbo na nepremičnine.

Izključitveno tožbo v imenu lastnikov vloži upravnik. 

V kolikor gre za najemnika, se kršitve temeljna pravila sosedskega sožitja določenega s hišnim redom ali z način uporabe, ki huje moti druge stanovalce pri njihovi mirni uporabi stanovanja šteje kot razlog, na podlagi katerega lahko lastnik najemniku odpove najem. V tem primeru obvestite lastnika, ki stanovanje oddaja sosedu v najem.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko lastnik odpove najem najemniku, ki krši najemno pogodbo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor