Zadetkov: 437

Vprašanje:

Sem lastnik 1/3 domačije. Lahko svoj del podarim hčeri ali ji ga prodam?

Odgovor:

Po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) lahko lastnik lahko kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo podari:

  • zakoncu oz. zunajzakonskemu partnerju, otroku oziroma posvojencu, staršu oz. posvojitelju, bratu oziroma sestri, nečaku oz. nečakinji in vnuku oz. vnukinji;
  • zetu, snahi oz. zunajzakonskemu partnerju otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
  • nosilcu kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;
  • lokalni skupnostjo ali državi.

e-obrazec - Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Svoj del lahko prodate, pri čemer pa se lahko proda le celoten del kmetije. Poleg tega je potrebno upoštevati predkupno pravico ostalih solastnikov.

e-obrazec - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče

V kolikor gre za zaščiteno kmetijo je potrebno upoštevati, da se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih primerih:

  • če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
  • če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika;
  • če se odtujijo stavbna zemljišča;
  • če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
  • če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
  • če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Več lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Kako podariti kmetijsko zemljišče, gozd kmetijo?

Informiran.si - Kako prodati oz. kupiti kmetijsko zemljišče?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

Informiran.si - Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kako poteka vpis v zemljiško knjigo po 1.5.2011?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor