Vprašanje:

Kot najemnik kmetije me zanima, kako postanem solastnik, da lahko uveljavljam predkupno pravico? Je možno za pobot? 
 

Odgovor:

Solastnik postanete tako, da pridobite lastninko pravico na deležu nepremičnine.

Pri prodaji kmetijskega zemljišča so ppredkupni upravičenci:

 • solastnik;
 • kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
 • zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
 • drug kmet;
 • kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

 • kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
 • kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
 • kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Pri prodaji gozda imajo predkupno pravico:

 • Republika Slovenija (za varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom);
 • Lokalna skupnost, na območju katere ležijo gozdovi, ki se prodajajo (za gozdove s posebnim namenom);
 • Republika Slovenija oz. pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti republike Slovenije (pri nakupu gozdov v kompleksu, večjem od 30 hektarjev;
 • lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
 • lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.

Predvidevamo, da imate z pobotom v mislih menjavo. Menjava kmetijskih zemljišč se lahko izvede zaradi racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.

e-obrazec - Menjalna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd

Več lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Kako prodati oz. kupiti kmetijsko zemljišče?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!