Vprašanje:

Kot najemnik kmetije me zanima, kako postanem solastnik, da lahko uveljavljam predkupno pravico? Je možno za pobot? 
 

Odgovor:

Solastnik postanete tako, da pridobite lastninko pravico na deležu nepremičnine.

Pri prodaji kmetijskega zemljišča so ppredkupni upravičenci:

 • solastnik;
 • kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
 • zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
 • drug kmet;
 • kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

 • kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
 • kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
 • kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Pri prodaji gozda imajo predkupno pravico:

 • Republika Slovenija (za varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom);
 • Lokalna skupnost, na območju katere ležijo gozdovi, ki se prodajajo (za gozdove s posebnim namenom);
 • Republika Slovenija oz. pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti republike Slovenije (pri nakupu gozdov v kompleksu, večjem od 30 hektarjev;
 • lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
 • lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.

Predvidevamo, da imate z pobotom v mislih menjavo. Menjava kmetijskih zemljišč se lahko izvede zaradi racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.

e-obrazec - Menjalna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd

Več lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Kako prodati oz. kupiti kmetijsko zemljišče?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!