Zadetkov: 2476

Vprašanje:

Oče je 60% lastnik hiše, ki je ne želi prodati. Njegova sestra 40%, želi svoj del prodati. Sestra želi visoko izplačilo.
 

Odgovor:

V kolikor želi sestra svoj del nepremičnine prodati lahko to stori, pri čemer pa mora upoštevati, da ima oče, kot solastnik, predkupno pravico.

Tako mora v prvem koraku sestra očeta obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje. 

e-obrazec - Obvestilo solastniku o nameravani prodaji nepremičnine

Oče ima 30 dni časa, da ponudbo sprejme ali zavrne (če se o ponudbi ne izjasni, oz. molči se šteje, da jo je zavrnil). V tem primeru lahko sestra svoj delež proda komurkoli pod istimi ali slabšimi pogoji, ne pa boljšimi, denimo za nižjo ceno.

Če sestra proda nepremičnino brez obvestila in če je bilo tretjemu znano ali mu ni moglo ostati neznano, da ima oče predkupno pravico, lahko oče v šestih mesecih, šteto od dne, ko je zvedel za prodajno pogodbo, zahteva, da se pogodba razveljavi in stvar pod enakimi pogoji proda njemu.

Če prodajalec napačno obvesti predkupnega upravičenca o pogojih za prodajo tretjemu in je bilo tretjemu to znano ali mu ni moglo ostati neznano, začne teči ta šestmesečni rok od dne, ko je predkupni upravičenec izvedel za prave pogodbene pogoje.

Druga možnost, ki jo ima sestra je, da na sodišče vloži predlog za delitev solastnine. Sodišče lahko določi, da se nepremičnina razdeli fizično, lahko določi, izplačilo solastnikov  strani enega solastnika, ali pa določi prodajo nepremičnine na dražbi in delitev kupnine.

Seveda pa je možno, da se nepremičnina, če je to mogoče, razdeli sporazumno med solastnikoma.

Več informacij o tem boste našli na spodnjih povezavah:

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati kmetijsko zemljišče?

Informiran.si - Na kaj paziti pri najemu oz. oddaji stanovanja?

Informiran.si - Kdo in kdaj potrebuje energetsko izkaznico?

Pravni e-Priročnik - Kako kupiti, prodati, najeti, oddati nepremičnino

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor