Vprašanje:

Sosedje imajo nonstop obiske. Hčerki z otroci prihajata vsak dan po nekajkrat, brez razloga, kar je moteče. Kaj storiti?
 

Odgovor:

Najprej moramo omeniti, da iz navedenega nismo uspeli razbrati morebitnih kršitev oz. motenja miru s strani soseda, ki bi lahko bile podlaga za pravno ukrepanje. Zato predlagamo da, v  kolikor vas ti obiski zelo motijo, soseda prijazno opomnite in poskušate najti kompromis, ki bi ustrezal obema.

V splošnem pa sosedska razmerja opredeljuje Stvarnopravni zakonik. Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija).

Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

V kolikor smatrate, da vas sosed moti oz. omejuje pri vaši posesti, lahko v 30 dneh od dneva, ko je ste izvedeli za nastalo motenje in storilca, najpozneje pa v 1 letu, ko je motenje nastalo, vložite tožbo zaradi motenja posesti.

e-obrazec - Opozorilo pred tožbo v primeru motenja oziroma odvzema posesti

e-obrazec - Tožba zaradi motenja posesti

Sklepamo, da prebiate v večstanovanjski stavbi. V tem primeru predlagamo, da preverite določbe hišnega reda. Stanovanjski zakon določa da morajo vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini.

Etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, sprejmejo hišni red, s katerim določijo temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi. 

V večstanovanjski stavbi, kjer je sprejet hišni red, se groba kršitev hišnega reda šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno tožbo pod pogoji in po postopku, določenim s stvarnopravnim zakonikom.

e-obrazec - Sklep etažnih lastnikov o opominu ali o vložitvi izključitvene tožbe

e-obrazec - Izključitvena tožba v etažni lastnini

Grobo kršitev se določi v hišnem redu.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!