Vprašanje:

Podedoval sem del nepremičnine. Ne da se dogovoriti o izplačilu niti določitvi dela. Kako terjam najem za uporabo mojega dela?
 

Odgovor:

Kolikor razumemo, je trenutno na nepremičnini določena solastnina.

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini.

V kolikor sporazum med solastniki o uporabi nepremičnine ni mogoč, ima vsak od solastnikov vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v neprimernem času, v neprevdnem postopku na pristojnem sodišču.

Sodišče lahko odloči o razdelitvi solastnine v naravi, če to ni možno, pa lahko sodišče odloči o prodaji in razdelitvi kupnine oz. da nepremičnina v celoti pripade enemu solastniku, ki drugega solastnika izplača.

Če solastnik dejansko in proti svoji volji uporablja stvar v manjšem obsegu, kot to izhaja iz razmerja po idealnih deležih ali je sploh ne uporablja, ima pravico do dveh zahtevkov, in sicer pravico zahtevati spremembo načina uporabe stvari ali pa pravico do ustreznega nadomestila (v sodni praksi se je uveljavil izraz uporabnina), ki je zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve.

Za povračilo obveznosti iz naslova neupravičene obogatitve, katerih predmet je nadomestilo za uporabo stvari (nepremičnine) se uporabljajo pravila 95. in 96. člena SPZ, ki glede plačila uporabnine razlikujejo med dobrovernim, poštenim in nedobrovernim, nepoštenim pridobiteljem.

Uporabnina je po ustaljenem stališču sodne prakse enaka znesku povprečne tržne najemnine.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!