Vprašanje:

Lahko izvajalec gradbenih del zaprosi za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del, tudi po preteku tega roka?
 

Odgovor:

Po določilih Posebnih gradbenih uzanc ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

Rok se podaljša ustrezno trajanju ovire, s pristavkom, da se podaljša tudi za čas, ki je potreben za ponovni začetek del in za morebitno premaknitev del v manj ugoden letni čas.

Za vzroke, zaradi katerih lahko zahteva podaljšanje rokov, se štejejo zlasti:

  1. naravni dogodki (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in za kraj, v katerem se dela izvajajo ipd.);
  2. ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;
  3. pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila predvidena s tehnično dokumentacijo;
  4. zamuda pri uvedbi izvajalca v posel;
  5. ravnanje naročnika iz uzance 70;
  6. zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti, ki ga je ta določil;
  7. nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti je mogel vedeti, da se morajo izvesti;
  8. presežna dela, ki presegajo 10% pogodbenih količin del.

Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile po preteku roka za izvajanje del.

Ne glede na prvi odstavek te uzance lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka za izvajanje del, če gre za spremenjene okoliščine, ki bi nastopile kljub temu, da so bila dela izvedena v predvidenem roku.

Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko zve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!