Vprašanje:

Najem poslovnega naslova. Se glede prenehanja take pogodbe uporabljajo določbe ZPSPP? Kaj se zgodi s podjetjem?

 

Odgovor:

Na žalost ne poznamo konkretnega ozadja zgodbe in pravnih listin.

Predvidevamo pa, da ne gre za sklenitev najemne pogodbe za poslovni prostor (kar bi v tem primeru pomenilo najem v okviru Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), ampak za najem storitve poslovnega naslova oz. storitve virtualne pisarne.

V primeru najema poslovnega prostora, se pogodba o najemu poslovnih prostorov odpoveduje sodno.

e-obrazec - Tožba za redno odpoved najemnega razmerja za poslovni prostor

e-obrazec - Predlog najemnika poslovnih prostorov za sporazumno prekinitev najemnega razmerja

e-obrazec - Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za poslovni prostor

Običajno pa tu pri najemu virtualne pisarne ne gre za najem poslovnega prostora, ampak gre za zagotavljanje storitve med stranko in ponudnikom. Ta storitev pa ne ponuja najema prostora, ampak običajno vključuje soglasje, da ima stranka prijavljen sedež podjetja na naslovu ponudnika, ter dodatne storitve, kot denimo preusmeritev pošte, klicev ipd.

Odpoved storitve je tako stvar določil v sklenjeni pogodbi med stranko in ponudnikom. Po odpovedi pogodbe lahko (tako predvidevamo) ponudnik oz. lastnik objekta prekliče soglasje za prijavo sedeža družbe na njegovem naslovu in pri notarju poda predlog za izbris d.o.o.-ja iz sodnega registra brez likvidacije, v kolikor d.o.o. ne spremeni naslova sedeža.

 

Glede na določilo 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, se namreč pravna oseba izbriše iz sodnega registra brez likvidacije, če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register.

Bi pa, za povsem točen odgovor, morali preveriti določila konkretne pogodbe, ki je bila sklenjena.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!