Vprašanje:

Je možna menjava parcel med sosedi, brez plačila 2% davka?
 

Odgovor:

Načeloma je odgovor ne. Pri menjavi nepremičnin se obračuna davek na promet nepremičnin 2% od vrednosti posamezne nepremičnine in davek na kapitalski dobiček, v kolikor ga stranki ustvarita.

Zakon o davku na promet nepremičnin v 10. členu določa oprostitve plačila davka, ki se ga ne plača od:

  • prenosa nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva, akreditirana v Republiki Sloveniji, če velja vzajemnost, in na mednarodne organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
  • prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov oziroma na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena namesto razlastitve;
  • prenosa nepremičnin, ki imajo status kulturnega spomenika, pod pogojem, da je kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturne dejavnosti, o čemer lastnik sklene z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sporazum z neomejenim trajanjem;
  • prenosa zemljišč v okviru komasacij v skladu s predpisi o urejanju prostora in prenosa kmetijskih zemljišč v okviru drugih agrarnih operacij v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih;
  • prenosa nepremičnin v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni;
  • prenosa nepremičnin pri razdelitvi premoženja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji ob prenehanju ali v času trajanja zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ali registrirane istospolne partnerske zveze;
  • prenosa nepremičnin pri razdrtju pogodbe o prenosu nepremičnine;
  • prenosa nepremičnin pri razdelitvi premoženja – nepremičnin med družbenike ali delničarje v postopkih likvidacije družbe;
  • prenosa nepremičnin v okviru materialnih statusnih preoblikovanj, kot jih ureja zakon o gospodarskih družbah;
  • prenosa nepremičnin kot stvarnega vložka ob ustanovitvi ali dokapitalizaciji pravne osebe.

Stopnja davka na kapitalski dobiček znaša prvih 5 let 25%, nato se na vsakih dopolnjenih pet let lastništva zmanjšuje (po petih letih znaša stopnja 15%, po desetih letih 10%, po petnajstih letih 5%), po 20 letih lastništva nepremičnine tega davka ni več.

Davka na kapitalski dobiček so opravičeni tisti, ki so kupili nepremičnino pred 1. januarjem 2002 ali so imeli vsaj zadnja tri leta pred prodajo na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče.

e-obrazec - Menjalna pogodba za nepremičnino

e-obrazec - Menjalna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd

Vsaka od strank plača davek za svojo parcelo.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi?

Informiran.si - Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati kmetijsko zemljišče?

Informiran.si - Kako podariti kmetijsko zemljišče, gozd kmetijo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!