Vprašanje:

Prijavila bi začasno prebivališče. Bo imel najemodajalec kakšne dodatne stroške (komunala, davki)?
 

Odgovor:

Glede prijave bivališča. Prijava bivališča na naslovu, kjer dejansko bivate, je po Zakonu o prijavi prebivališča obvezna. Prijavo opravite na podlagi podpisane najemne pogodbe in sicer v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebivate. er je to vaša zakonska obveza, ne potrebujete soglasja lastnika. To soglasje vam je podal, ko vam je oddal svojo nepremičnino v najem. Ali je najemna pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, na to nima vpliva.

e-obrazec: Najemna pogodba za stanovanje ali hišo

Po poteku najemne pogodbe, v kolikor najemno razmerje ne bo podaljšano, pa ste dolžni prjaviti stalno bivališče na novem naslovu.

e-obrazec: Obvestilo o poteku (in ne-podaljšanju) najemne pogodbe za določen čas

Globa, v kolikor tega ne storite, za vas znaša od 200 do 600 eurov. 

Samo kot opomba. Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov.

Glede stroškov v stanovanju. Po določilih Stanovanjskega zakonika je, v kolikor najemna pogodba ne določa drugače, dolžnik vseh terjatev iz naslova obratovanja večstanovanjske stavbe najemnik, dolžnik vseh ostalih terjatev pa etažni lastnik.

Delitev in plačilo stroškov v večstanovanjski stavbi določa  Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Ta določa, delitev obratovalnih stroškov, kadar so v posameznih enotah vgrajene merilne naprave, ki omogočajo individualni odjem in obračun dobav ter storitev, po dejanski porabi.

Kadar naprave v stavbi ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav ter storitev za njene posamezne enote, se obratovalni stroški, ki nastajajo na njenih skupnih delih in po posameznih enotah, delijo bodisi glede na površino posamezne enote, bodisi glede na število posameznih enot ali pa glede na število uporabnikov posamezne enote.

Kadar naprave v stanovanjsko-poslovnih stavbah ne omogočajo individualnega odjema, se obratovalni stroški najprej razdelijo glede na razmerje med stanovanjskimi in poslovnimi enotami po ogrevani površini, v nadaljevanju pa se delijo po merilih iz tega pravilnika.

Glede na število uporabnikov posamezne enote se delijo stroški:

  • porabe vode in kanalščina, če ni individualnih merilnih naprav,
  • skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov ipd.),
  • odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški,
  • čiščenja skupnih prostorov in
  • stroški čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih jam.

Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.

Lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, mora upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov.

Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov oziroma povečanja števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pri čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.

O sklenitvi najemne pogodbe mora najemodajalec obvestiti Geodetsko upravo RS. To lahko to stori elektronsko - z vnosom podatkov prek spletne aplikacije. V kolikor je najemodajalec fizična oseba, prijava najmnega posla ni potrebna.

Lastnik, ki kot fizična oseba oddaja v najem drugi fizični osebi, mora vsako leto do 28.2. za preteklo leto oddati vlogo za odmero davka od oddajanja premoženja v najem, razen če ne oddajajo preko upravnika.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Na kaj paziti pri najemu oz. oddaji stanovanja?

Informiran.si - Kako in kdaj se odmeri davek od oddajanja premoženja v najem?

Vedno Informiran.si - Prijava stalnega / začasnega naslova

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!