Vprašanje:

Kako sprožiti,  da bi sodišče razdelilo kmetijo po parcelah med 7 dedičev? Dogovor traja že 15 let. Neuspešno. Stroški? 
 

Odgovor:

Glede na podane informacije predvidevamo, da je zapuščinski postopek že zaključen in da ste dediči na omenjenih nepremičninah vpisani kot solastniki.

Za fizično delitev solastniških deležev, lahko katerikoli solastnik na pristojno sodišče vloži predlog za razdelitev solastnine v nepravdnem postopku. 

Stroške so dolžni poravnati udeleženci postopka, v razmerju, ki ga določi sodišče. Ob vložitvi predloga je potrebno plačati sodno takso, ki je odvisna od vrednosti predmeta. Poravnati je potrebno tudi druge stroške postopka (denimo izvedenska mnenja, cenitve, ogledi, ipd.)

V skupne stroške ne spadajo stroški odvetnika, ki jih krije vsaka stranka zase.

Glede na to, da gre za kmetijska zemljišča, se lahko uvede komasacijski postopek, torej da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Za posamezno zemljiško parcelo v solastnini se šteje, da se lastniki strinjajo z uvedbo komasacije, če odločitev o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini solastniških deležev.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!