Vprašanje:

Se da in kakšna je cena prepisa ali delnega prepisa stanovanja na mamo, da hipoteka pa ostane meni?
 

Odgovor:

Stanovanje oz. lastninsko pravico na stanovanje lahko prepišete na svojo mater. Glede na to, da je stanovanje obremenjeno s hipoteko, preverite v pogodbi, ki je podlaga za ustanovitev hipoteke, ter pri hipotekarnemu upniku (predvidevamo da je to banka), pogoje za prenos lastninske pravice. Predvidoma boste s strani hipotekarnega upnika potrebovali njegovo soglasje.

Za konkretnejši odgovor tako o postopku prenosa lastninske pravice, kot tudi o oceni stroškov bi potrebovali več informacij, predvsem o samem stanovanju, kot tudi za kakšen prenos bi šlo.

Lahko vam podamo okvirne informacije o stroških, ki nastanejo pri prepisu lastništva nepremičnine, preko dveh največkrat uporabljenih postopkov. S prodajo oz. daritvijo.

V vsakem primeru morata z materjo skleniti pogodbo. Bodisi je to darilna, bodisi prodajna pogodba. V kolikor za izdelavo pogodbe uporabite spletni e-obrazec, je strošek izdelave pogodbe 39,89 EUR.

e-obrazec - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino

e-obrazec - Darilna pogodba za nepremičnino

naslednji korak je odmera davka.

Pri prodaji se plača 2% davek od prodajne vrednosti, ter v kolikor je ustvarjen in v kolikor zavezanec plačila ni opravičen, tudi davek na kapitalski dobiček. Davek na kapitalski dobiček, obdavči razliko med prodajno ceno in vrednostjo ob pridobitvi. Stopnja tega davka znaša prvih 5 let po nakupu 25%, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk. 

V primeru daritve, se plača davek na dediščine in darila, katerega so opravičeni obdarjenci prvega dednega reda (zakonec, izvenzakonski partner, otroci in dediči izenačeni z dedičem I. dednega reda). Mati je dedič II. dednega reda, tako da na žalost tega davka ni opravičena. Davek se odmeri glede na tabelo pod točko a) v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila.

Po odmeri oz. plačilu davka je potrebno notarsko overiti vaš podpis na pogodbi oz. zemljiškoknjižnem dovolilu.

Novi lastnik poda vpis v zemljiško knjigo pri notarju, ki overi podpis, kjer notarska tarifa znaša 37,00 EUR. Vpis v zemljiško knjigo lahko poda tudi osebno na zemljiški knjigi, kjer je potrebno poravnati zapisnik, ki znaša 1/2 višine sodne takse. Višina takse je odvisna od vrednosti podarjenega deleža stanovanja.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!