Vprašanje:

Smo solastniki. Mati 4/6 mati, dve hčeri po 1/6. Lahko ena hči ovira adaptacijo hiše (menjava balkonske ograje)?
 

Odgovor:

Za posle rednega upravljanja zadošča soglasje vsaj polovice solastnikov. Za te posle se štejejo posli, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. Torej ne bi potrebovali soglasja hčerke, v kolikor gre za investicijo, brez katere solastnine (hiše) ni mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. 

Če se v primerih iz drugega odstavka tega člena solastniki ne morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stvari, odloči o tem na predlog solastnika sodišče v nepravdnem postopku.

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, kot so zlasti razpolaganje s celotno stvarjo, določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari, je potrebno soglasje vseh solastnikov. 

V kolikor gre torej za adaptacijo, ki presega redno vzdrževanje, je potrebno soglasje vseh solastnikov. 

Solastnika (hčere) ni mogoče prisiliti v investicijo, ki presega redno upravljanje, možna pa je delitev solastnine.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!