Zadetkov: 2423

Vprašanje:

Kaj pomeni za upnika hipoteka na polovico zemjišča?
 

Odgovor:

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini.

Na podlagi hipoteke, se lahko upnik, v korist katerega je hipoteka vpisana, v primeru neplačila terjatve (ki je zavarovana s hipoteko) poplača iz vrednosti te nepremičnine, pred vsemi drugimi upniki.

Tako lahko upnik v primeru neplačila sproži ustrezne postopke in zahteva, da se nepremičnina proda ter, da se dolg oz. neplačana terjatev poplača s kupnino, ki je dosežena s prodajo te nepremičnine.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor