Zadetkov: 414

Vprašanje:

Kaj pomeni, če se izvršba globe konča zaradi zastaranja, prepoznanega po uradni dolžnosti?
 

Odgovor:

Predvidevamo, da se vaša zadeva nanaša na prenehanje davčne obveznosti.

Po ZDavP davčna obveznost preneha po 10. letih, ko je zastaranje prvič začelo teči. To ne velja, če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano.

Zastaranje pravice do izterjave je zadržano za čas, ko davčni organ ne more opraviti izvršbe (običajno zaradi sodnih postopkov, ki so to onemogočili (denimo, če je dolžnik v osebnem stečaju)).

V tem primeru davčna obveznost preneha po 10. letih, tem letom pa se prišteje še čas, ko je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor