Zadetkov: 1099

Vprašanje:

Ali sodišče obvesti dražitelje o preklicu dražbe? Kdaj bo dražitelju varščina vrnjena? Zakaj pride do preklica dražbe?
 

Odgovor:

Preklic naroka za javno dražbo ne pomeni neuspešne dražbe, temveč pomeni neizvedeno dražbo. Preklic dražbe tako nima posledic, predpisanih v 2. odst. 95. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju in se izvršba ne ustavi.

Zakaj dražba ni izvedena je potrebno preveriti konkretni primer. Običajno se javna dražbe prekliče, ko dolžnik v celoti poplača svoj dolg.

Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varščino na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh po koncu javne dražbe ali naroka za odpiranje ponudb razen, če zakon ne določa drugače. 

Obvestilo o preklicu se lahko objavi javno, denimo na oglasni deski sodišča, e-oglasni deski ali pa se obvesti dražitelje, ki so vplačali varščino neposredno. 

Več podrobnosti boste našli v objavljenih pogojih razpisane dražbe.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor