Vprašanje:

Drži, da me banka ne sme terjati, če kot upnik kupi nepremičnino, kot piše 200.a člen ZIZ, če tržna vrednost ne pokriva terjatve?

 

Odgovor:

200.a člen Zakona o izvršbi in zavarovanju določa: 

Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti po 178. členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.

Določbe tega člena se ne nanašajo na kupnino, ki je nižja od tržne cene, ampak na kupnino, ki je nižja od ugotovljene vrednosti nepremičnine po 178. členu ZIZ:

Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve sodnih cenilcev po tržni ceni na dan cenitve.

Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanjšanje vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po prodaji določene pravice.

Na predlog, ki mora biti vložen najkasneje 20 dni pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila. V primeru spletne javne dražbe sodišče z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine najkasneje en delovni dan pred začetkom spletne javne dražbe.

Sodišče predlog in mnenje sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine iz prejšnjega odstavka vroči strankam in osebam iz drugega odstavka 179. člena tega zakona, da se o njem izjavijo v osmih dneh od vročitve, če novega mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine brez objave osebnih in drugih varovanih podatkov ne objavi na spletnih straneh sodišča.

Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine po delih ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno ali hitrejše poplačilo, se za določitev načina in pogojev prodaje upošteva najugodnejša tako ugotovljena vrednost.

Sodišče na predlog stranke za ugotovitev tržne vrednosti nepremičnine ne postavi sodnega cenilca, če stranka predloži cenitev iz drugega sodnega postopka, ki ni starejša od dveh let, in ponovne cenitve na svoje stroške ne zahtevajo stranke ali osebe iz drugega odstavka 179. člena tega zakona.

Predlog in mnenje sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine iz prejšnjega odstavka se vroči strankam in osebam iz drugega odstavka 179. člena tega zakona, da se o njem izjavijo v osmih dneh od vročitve.

Člen določa, da se šteje, v kolikor je kupec upnik, ali z njim povezana oseba in je dejanska kupnina nižja od vrednosti nepremičnine, ki jo je ocenilo sodišče, ne da je upnik poplačan v celoti, ampak da je poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine. Razlika med ugotovljeno vrednostjo nepremičnine in višino terjatve upnika ostaja.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike, ki želijo v izvršbi izterjati svojega dolžnika

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

Informiran.si - Katere so glavne spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!