Vprašanje:

Lahko preživninski sklad ali kdo drug rubi na naslovu, kjer sem začasno prijavljen?
 

Odgovor:

Rubež dolžnikovih premičnin se lahko opravi v izvršilnem postopku.

Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik. Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo zarubiti samo s privolitvijo le-tega. Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari (153. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Izvršitelj sme zarubiti samo tiste stvari, ki se nahajajo pri dolžniku, njegovem zakonitem zastopniku ali pri upniku.

Dolžnikove stvari, ki se nahajajo pri nekom tretjem (ker so mu npr. dane v hrambo ali posojene), sme izvršitelj zarubiti le, če tretji v to privoli s podpisom v zapisniku.

Če tretji ne privoli v rubež stvari, izvršitelj o tem obvesti upnika in ga poduči, da lahko vloži pri sodišču predlog za prenos dolžnikove pravice do izročitve stvari (153. člen zakona).

Šteje se, da so stvari pri osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena, če ima ta dejansko oblast nad to stvarjo. Če je izvršitelj v dvomu o tem, kdo ima stvar v dejanski oblasti, lahko opravi tudi ustrezne poizvedbe na kraju samem, zlasti s poizvedbami pri sosedih ali na drug primeren način.

Pri tem pa ne Zakona o izvršbi in zavarovanju ne Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja ne omejujeta rubeža zgolj na naslov bivališča dolžnika. V kolikor ima dolžnik začasno bivališče, se smatra, da je tam začasno nastanjen, na tem naslovu pa se lahko nahajajo tudi njegove premičnine. Tako se lahko rubež dolžnikovih premičnin opravi tudi na začasnem naslovu dolžnika (ali na katerem drugem naslovu, kjer bi se lahko nahajale dolžnikove premičnine).

V kolikor bi prišlo do rubeža premoženja koga tretjega, oz. premoženja, ki ni v lasti dolžnika (se pa nahaja na naslovu dolžnika), mora dejanski lastnik vložiti ugovor tretjega.

e-obrazec - Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi

Več informacij najdete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Informiran.si - Kako izterjati preživnino po sodni poti in kaj storiti, če je izterjava neuspešna?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!