Zadetkov: 2030

Vprašanje:

Ali dolg zapade, če dolžnik ne ugovarja oz. ga lahko normalno izterjujemo, če ne ugotovi, da ima možnost "odpisa"?
 

Odgovor:

KOlikor razumemo, se vprašanje nanaša na izvršilni postopek in na terjanje terjatve, ki je denimo zastarana in na možnost ugovora s strani dolžnika.

Da. V primeru da izvršba ni upravičena, mora dolžnik zoper sklep o izvršbi vložiti ugovor in sicer v 8. dneh od vročitve sklepa.

e-obrazci - Ugovori

V kolikor obstaja utemeljen razlog, lahko dolžnik ugovarja tudi po izteku roka. Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi. Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge, ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v prejšnjem ugovoru.

V kolikor upnik ne izrabi možnosti ugovora, je izvršba opravljena.

Pri tem pa moramo vsekakor opozoriti na 216. člen Kazenskega zakonika, ki določa zlorabo izvršbe. Tako se z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let kaznuje oseba, ki v izvršbi protipravno izterja več, kot je kdo dolžan plačati, ali si prilasti zmotno preplačilo dolga.

Enako se kaznuje, kdor v izvršbi izigra upnika za njegovo terjatev z dogovorom z udeleženci dražbe.

Kaznjiv je tudi poskus.

Več o tem si lahko preberete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...?)

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor