Vprašanje:

Izvršba nad nepremičnino, kjer imamo hipoteko. Dolžnik ima tudi neplačane prispevke, vendar niso pod hipoteko. Kdo se najprej poplača?
 

Odgovor:

Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.

Iz kupnine se poplačajo:

  1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
  2. upniki zemljiškega dolga in zastavni upniki, ki so priglasili svojo terjatev;
  3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena;
  4. država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
  5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega odstavka 197. člena tega zakona.

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in sicer po temle vrstnem redu:

  1. stroški izvršilnega postopka;
  2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
  3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne. (delno razveljavljena)

Terjatve iz 2. in 3. točke, razen davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnine, se poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdelitvenem naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom.

Čas, določen v 2. in 3. točki se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine kupcu.

Po poplačilu teh terjatev se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo. Ti upniki se poplačajo po vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno pravico, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi.

Terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico in zemljiškim dolgom, se poplačajo, če so bile priglašene najpozneje na razdelitvenem naroku.

Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni red kot glavna terjatev.

Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 197. člena ZIZ, za katerega se ne poplačajo po omenjenih določbah.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike?

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike v postopku izvršbe

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike in kakšen je postopek izvršbe?

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!