Zadetkov: 3823

Vprašanje:

Delavec ima izvršbo na plačo (preživnina). Od plače mora ostati 402,48€ ostalo, skupaj s celotnim regresom pa mu zarubimo?
 

Odgovor:

Omejitev prejemkov, ki so predmet rubeža, določa 102. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju, dogodke, ki so iz izvršbe izvzeti pa določa 101. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Znesek, do katerega rubite prihodke delavcu na podlagi zgornje omejitve, trenutno znaša 402,48 EUR.

Regres spada med prihodke iz delovnega razmerja in se skupaj s plačo in ostalimi povračili (malico in prevozom) štejejo v zgornjo omejitev.

Prihodke delavca tako, kot celoto, rubite do te omejitve. Torej celotni regres, povračila stroškov in plačo do zgornje omejitve.

V kolikor delavec uveljavlja dvig omejitve zaradi preživljanja družinskega člana, pa je ta omejitev sorazmerno višja.

Več o tem lahko preberete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, kaj storiti, ko smo prezadolženi

Informiran.si - Kako se izogniti hudim posledicam, ki jih lahko prinese izvršba?

Informiran.si - Katere so glavne spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor