Vprašanje:

Vložili smo izvršbo. Danes smo prejeli sklep, da dolžnik nima rubljivih prejemkov in da se bo izvršba ustavila. Kaj sedaj?
 

Odgovor:

Predvidevamo, da trenutno poteka izvršba zoper sredstva na dolžnikovem transakcijskem računu.

Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, dolžnik ne prejema rubljivih prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih prejemkov in tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa o izvršbi dolžnik ni prejemal rubljivih prejemkov iz naslova plače ali drugih stalnih prejemkov, bo sodišče upnika pozvalo, naj predlaga drugo sredstvo izvršbe. V nasprotnem primeru bo izvršbo ustavilo.

V kolikor ima dolžnik drug transakcijski račun, na katerega še niste predlagali izvršbe, sodišče o tem obvestite.

e-obrazec - Obvestilo upnika o novem računu dolžnika

Predlagamo, da izvršbo razširite drugego dolžnikovo premoženje.

V prvem koraku predlagamo, da predlagate rubež dolžnikovega premičnega premoženja. V kolikor je lastnik nepremičnin, lahko predlagate tudi rubež dolžnikovih nepremičnin.

e-obrazec - Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine

Sodišču lahko tudi predlagate, naj dolžnika pozove k predložitvi seznama vsega premoženja in vseh prejemkov, ki jih ima. Na podlagi tega seznama boste lahko v nadaljevanju lažje predlagali rubež ustreznega premoženja, v kolikor ga dolžnik ima.

e-obrazec - Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja

Glede rubeža premičnin. Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti, lahko upnik v roku treh mesecev od dne prvega neuspelega rubeža neomejenokrat predlaga, da se rubež opravi ponovno.

e-obrazec - Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin

Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo.

Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo, na kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod tretjino te vrednosti.

e-obrazec - Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin

Glede rubeža nepremičnin. a prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70 % ugotovljene vrednosti, razen če tako sklenejo upniki. V kolikor prva dražba ni uspešna, mora upnik predlagati drugo dražbo, na katerem nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot polovico ugotovljene vrednosti.

e-obrazec - Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine

naj omenimo, da lahko tudi po zaključku izvršbe (v kolikor bo le-ta neuspešna) kot upnik ponovno predlagate izvršbo. Zastaralni rok izvršilni postopek pretrga in prične po ustavitvi izvršbe teči znova. Izvršbo lahko vložite tudi na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča (izvršilnega naslova) v izvršilnem postopku, v katerem se dovoli izvršba. Zastarali rok sklepa sodišča je 10 let.

e-obrazci - Predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova

Več o informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike in kakšen je postopek izvršbe

Informiran.si - Zastaranje dolga - Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...)?

Informiran.si - Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!