Zadetkov: 3390

Vprašanje:

Ali dolg do Jamstvenega sklada absolutno zastara po 10.letih ne glede na izvršbe?
 

Odgovor:

Ne. Izterjava preživnine s strani Jamstvenega sklada RS se namreč ne smatra kot izterjava davčnega dolga ampak izterjava preživnine, ki je na podlagi subrogacije prešla na Jamstveni sklad.

Prav tako izterjave ne vodi Finančna uprava RS, ampak pristojno sodišče. 

Zato velja, da zastaranje med postopkom izvršbe ne teče, ter dolg (kot to velja za davčni dolg) tako po 10. letih ne preneha.

Več lahko preberete v člankih:

Informiran.si - Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...)?

Informiran.si - Kako izterjati preživnino po sodni poti in kaj storiti, če je izterjava neuspešna?

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor