Vprašanje:

Otroka in bi želela prijavit na drug naslov in ju prepisala na drugo šolo in vrtec. Lahko to uredim sama, brez dovoljenja očeta?
 

Odgovor:

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče ali stalni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če:

1. otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev;

2. otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;

3. tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini;

4. otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;

5. je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;

6. njegovo prebivališče ni znano;

7. mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;

8. je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Kar se tiče prepisa v drugo šolo. v 48. členu Zakon o osnovni šoli daje primarno primarno pravico do vpisa otroka v njegovem matičnem šolskem okolišu. Matičen šolski okoliš je, kjer ima družina prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Prepis na izbrano osnovno šolo v drugem šolskem okolišu, je možen če,želena šola s tem soglaša.

Pri tem se izhaja iz predpostavke, da gre pri vpisu oziroma prepisu otroka v osnovno šolo za soglasno odločitev obeh staršev. V kolikor ne gre za soglasno odločitev, lahko strokovni delavci šole pomagajo staršema pri sklenitvi dogovora. V kolikor soglasje ni možno, starša šola napoti na pristojni CSD, oz. obvesti pristojni CSD če je to potrebno zaradi zaščite otrokovih koristi.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!