Zadetkov: 225

Vprašanje:

Se lahko preselim od doma že pred polnoletnostjo, k svojemu fantu?
 

Odgovor:

Načeloma ne. Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.

Otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje, morajo starši preživljati tudi po polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

To ne velja za otroka otroka, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti. Takšnega otroka morajo starši preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.

Zakonske zveze ne more skleniti otrok, lahko pa sodišče zaradi utemeljenih razlogov dovoli sklenitev zakonske zveze otroku, ki je že dopolnil 15 let, če je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da lahko razume pomen in posledice pravic in obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze. 

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.

V vašem primeru bi se odselili od staršev v kolikor bi sodišče dovolilo, da pred polnoletnostjo sklenete zakonsko (oz. da ste sklenili) zunajzakonsko zvezo.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor