Vprašanje:

Koliko mora biti otrok star, da lahko sam odloči, ali bo hodil k očetu na obisk ali ne?
 

Odgovor:

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi.

Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje osebe ali da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na drug način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist.

Preden odloči sodišče o tem, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Otroku, ki je dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in posledice svojih dejanj v skladu s 409. členom Zakona o pravdnem postopku, se prizna popolna procesna sposobnost. Sodišče mu tako mora omogočiti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja (prvi odstavek 409. člena ZPP).

Če otrok izjavi, da prevzema pravdo, mora otrokov zakoniti zastopnik prenehati opravljati dejanja v postopku za otroka (drugi odstavek 409. člena ZPP).

Sodišče ima pri tem dolžnost, da v primeru, ko otrok, ki je star 15 let, izjavi, da prevzema pravdo, presodi, ali je otrok sposoben razumeti pomen in pravne posledic svojih dejanj. Če sodišče ugotovi, da še ni dovolj sposoben za prevzem pravde, zakoniti zastopnik nadaljuje z zastopanjem otroka v pravdi.

Če pa si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika nasprotujejo, postavi sodišče otroku posebnega zastopnika (četrti odstavek 409. člena ZPP). Slednje je podano v primeru, ko otrok izpodbija očetovstvo. Posebnega zastopnika lahko sodišče postavi tudi v drugih primerih, če glede na okoliščine primera presodi, da je to potrebno zaradi varstva otrokovih koristi (četrti odstavek 409. člena ZPP).

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Razpad zunajzakonske zveze - Kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok,...

Informiran.si - Ločitev - Kakšni so načini ločitve zakoncev in kakšni so postopki?

Informiran.si - Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!