Zadetkov: 1839

Vprašanje:

Je otrok po 18. letu upravičen do preživnine, tudi v času pavziranja in izrednega šolanja?
 

Odgovor:

Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.

Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.

Obveza preživnine tako velja tudi v primeru izrednega študija. V času pavziranja, v kolikor nima statusa študenta, ni upravičen do preživnine.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor