Vprašanje:

Lahko tožim starše zaradi nadlegovanja (povsod me iščejo) in žaljenja? Živimo skupaj, ker nimam finančnih sredstev. Stara sem 27.
 

Odgovor:

Nadlegovaje Zakon o varstvu pred diskriminacijo opredeljuje kot  nezaželeno ravnanje, povezano s katero koli osebno okoliščino, ki ima učinek ali namen ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo. Oseba, ki meni, da je bila ali je diskriminirana, lahko s tožbo zahteva prenehanje diskriminacije, izplačilo nadomestila zaradi diskriminacije oziroma objavo sodbe v medijih. Diskriminirana oseba je zaradi izpostavljenosti diskriminaciji upravičena do denarnega nadomestila, ki ga izplača povzročitelj diskriminacije. Denarno nadomestilo se prizna v znesku od 500 do 5.000 eurov.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo zagovornik in pristojne inšpekcije. Zagovornik pri izvajanju inšpekcijskega nadzora uporablja določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače.

Kazenski zakonik določa, da se, kdor koga drugega ali njegovega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika ali stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev zalezuje in pri njem ali pri njegovem bližnjem s tem povzroči prestrašenost ali ogroženost, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe stranki ali eno od njiju kaznovati ali kazen odpustiti.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini določa, da  je nasilje (v družini) vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok. Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.

V kolikor prihaja do dejanskega nasilja s strani staršev, se lahko obrnete po pomoč, bodisi k Zagovorniku načela enakosti, na pristojni Center za socaialno delo ali na pristojno policijsko postajo. Seveda lahko poiščete tudi ustrezno pravno pomoč.

Glede na to, da omenjate, da živite s starši in da ste stari 27 let, naj pojasnimo, da so vas starši dolžni preživljati le do polnoletnosti. Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.

Starši vas tako, ne glede da si do sedaj še niste uspeli zagotoviti lastnega načina in redstev za preživljanje, niso dolžni več preživljati. Z njimi tako bivate le na podlagi njihovega soglasja in ne zakonske obveze.

V kolikor bi se tako odločili, lahko zoper vas, na podlagi 111. člena SZ-1, vložijo tožbo za izpraznitev stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti, na podlagi katere se lahko opravi tudi fizična sodna izselitev (izvršba).

Po izselitvi lahko na upravni enoti sprožijo tudi postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča in posledično odjavo vašega stalnega naslova iz njunega stanovanja.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!