Zadetkov: 1151

Vprašanje:

Umrla mi je mama. Imam zelo nizko pokojnino. Ne vem kako jo bom pokopal. Obstaja kaka možnost, da mi država pomaga?


Odgovor:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa kot naročnika pogreba osebo, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali osebo, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegovega pooblaščenca. Če tega ni, je naročnik pogreba občina.

Naročnik je tudi oseba, ki poravna stroške pogreba. Ko naročnika ni, stroške nosi občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

V kolikor ste socialno ogroženi, lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoči pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino). Predlagamo, da se obrnete na svoj pristojni CSD in oddate ustrezno vlogo za dodelitev pomoči.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor