Vprašanje:

Z bivšo imava 2 otroka. 9 in 11 let. 100% skrbništvo imam jaz. Lahko kako preprečim objavljanje slik otrok na njenih socialnih omrežjih? 
 

Odgovor:

Objavljanje slik otrok na socialnih omrežjih je sporno iz vidika varovanja osebnih podatkov otroka in vidika zdravega razvoja otroka.

kar se tiče obdelave osebnih podatkov otroka je obdelava osebnih podatkov otroka, ki je mlajši od 16 let,  zakonita le, če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za otroka. V tem primeru je to mati otroka, ki ima roditeljsko pravico.

Seveda se roditeljska pravica lahko tudi odvzame, čeprav v tem primeru, po našem mnenju, ne gre za tako hude kršitve. Starši imajo kljub temu pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico. Roditeljska pravica pripada skupaj očetu in materi.

Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji.

Bi pa lahko tovrstno ravnanje matere vplivalo na izvrševanje stikov. Sodišče lahko pravico do stikov namreč odvzame ali omeji a le, če je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje osebe ali da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na drug način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist.

Vsekakor predlagamo, da mati opozorite in pozovete k prenehanju objavljanja fotografij otrok na socialnih omrežjih. V kolikor smatrate, da je to potrebno, in da takšno ravnanje škodi razvoju otrok, predlagamo, da se obrnete na pristojni CSD, ki vama bo pomagal pri razrešitvi zadeve.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!