Vprašanje:

Otrok je vpisan v šolo v enem kraju. Mati želi, da se ga vpiše v drugo šolo. Kaj lahko stori? Dogovora na CSD nismo dosegli.
 

Odgovor:

Šolski okoliš opredeljuje 48. člen Zakona o osnovni šoli.

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša.

Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Pri tem se izhaja iz predpostavke, da gre pri vpisu oziroma prepisu otroka v osnovno šolo za soglasno odločitev obeh staršev. V kolikor ne gre za soglasno odločitev, lahko strokovni delavci šole pomagajo staršema pri sklenitvi dogovora. V kolikor soglasje ni možno, starša šola napoti na pristojni CSD, oz. obvesti pristojni CSD če je to potrebno zaradi zaščite otrokovih koristi.

V kolikor dogovor ni mogoč, do prešolanja ne more priti.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!