Vprašanje:

Kaj mi pripada v 14. letih izvenzakonske skupnosti v razhajanju? Noče slišati za preživnino. Ima hišo, jaz nič. Kaj dobim?
 

Odgovor:

V prvem koraku je potrebno ugotoviti, ali sta v vajinem razmerju ustvarila skupno premoženje. V skupno premoženje partnerjev spada premoženje, ki ga partnerja v času zveze pridobita z delom.

V skupno premoženje ne spada premoženje, ki:

  • ga je imel kateri od partnerjev v lasti že pred zvezo,
  • ga partner (kadarkoli) podeduje,
  • ga partner (kadarkoli) dobi kot darilo.

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža partnerjev na skupnem premoženju enaka, partnerja pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega partnerja na skupnem premoženju, upošteva sodišče ne le dohodek vsakega partnerja, temveč tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo partner daje drugemu partnerju, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Kar se tiče preživnine. V kolikor ste nepreskrbljeni smete zahtevati preživnino (če le-ta ni sporazumna) s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu od razveze, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, ko zahtevate preživnino.

Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

Preživnina se sme priznati tudi za določen čas, da se vživite v nov položaj in da si uredite razmere. Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca.

Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali na drug način, če to opravičujejo posebni razlogi.

Preživnina, ne sme bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga imel, če bi prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti ne sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca.

Partner ni dolžan preživljati drugega partnerja, če bi bilo s tem ogroženo njegovo lastno preživljanje ali preživljanje mladoletnih otrok, ki jih je po tem zakonu dolžan preživljati.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Razpad zunajzakonske zveze - Kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok,...

Informiran.si - Ločitev - Kakšni so načini ločitve zakoncev in kakšni so postopki?

Informiran.si - Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!