Zadetkov: 379

Vprašanje:

Naj 3 dediči kot solastniki obdržimo hišo in ohišnico - 35.000 EUR, ostalo zemljo - 45.000 EUR pa si v deležu razdelimo?

Odgovor:

Glede na to, da ne navajate drugače, sklepamo da predmet dedovanja ni zaščitena kmetija, kjer so pravila dedovanja drugačna, kot pri ostalem premoženju.

V primeru, da se dediči v zapuščinskem postopku ne sporazumejo o dedovanju, sodišče določi solastnino v deležih, ki pripadejo posameznemu dediču, ter dediče napoti na pravdo.

Seveda se lahko dediči med seboj dogovorite o načinu delitve premoženja in sklenete dedni dogovor, ki ga bo, v kolikor ga bo ocenilo kot ustreznega, sodišče potrdilo.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si - Kako poteka dedovanje zaščitene kmetije?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor