Vprašanje:

Kje in na kakšen način lahko dobim potrdilo o možnih dedičih?
 

Odgovor:

Če razumemo prav, vas zanima pridobitev seznama dedičev, ki bi dedovali po smrti konkretne osebe, ki pa trenutno še ni pokojna.

Na žalost takšen seznam oz. potrdilo ne obstaja. Kdo so dediči v konkretnem zapuščinskem postopku ugotovi sodišče tekom postopka. Dediči lahko namreč dedujejo na podlagi zakona ali na podlagi oporoke. Kdo je možni dedič, kdo dejanski dedič in kaj kdo deduje, se tako ugotovi šele tekom zapuščinskega postopka. 

Za zapuščinsko obravnavo določi sodišče narok. V vabilu na narok obvesti sodišče prizadete osebe o uvedbi postopka in o morebitnem obstoju oporoke; povabi jih, da takoj predložijo sodišču pisno oporoko oziroma listino o ustni oporoki, če je pri njih ali da navedejo priče ustne oporoke.

Sodišče opozori v vabilu prizadete osebe, da lahko do konca postopka podajo pri sodišču izjavo, ali sprejmejo dediščino ali pa se ji odpovedujejo in da bo sodišče odločilo o njihovi pravici po podatkih, s katerimi razpolaga, če ne pridejo na narok ali ne podajo izjave.

Če je pokojnik zapustil oporoko, obvesti sodišče o uvedbi zapuščinskega postopka in povabi na narok tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot zakoniti dediči.

Če je pokojnik postavil izvršitelja oporoke, obvesti sodišče tudi njega o uvedbi postopka.

Če se ne ve, ali je kaj dedičev, povabi sodišče z oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije.

V kolikor bi želeli ugotoviti, kdo je zakoniti dedič, ki po zapustniku deduje na podlagi zakona, je potrebno preveriti zapustnikove sorodnike in njihove sorodstvene vezi, ter jih na podlagi tega umestiti v konkretni (I., II. ali III.) dedni red.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si -  Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si -  Najpomembnejše informacije o oporoki, ki jih morate nujno poznati, da lahko sestavite veljavno oporoko.

Informiran.si -  Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si -  Kaj pri dedovanju pomeni nujni delež?

Pravni e-Priročnik - Kako sestaviti oporoko

Pravni e-Priročnik - Najpomembnejše informacije o dedovanju

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!