Vprašanje:

Lahko partnerka stanovanje, ki ga je podedovala prepiše na sina in kljub temu prejema socialno pomoč in se naprej živi v socialnem stanovanju.
 

Odgovor:

Verjetno razumete, da nimamo pristojnosti, niti dovolj informacij o konkretnem primeru, da bi vam lahko odgovorili ali je oz. bo partnerka upravičena do konkretnih pravic iz javnih sredstev.

Partnerka je dolžna, ko stanovanje podeduje in tudi, ko ga podeduje sinu naprej, obe spremembi premoženja javiti na svoj CSD, v 8. dni od spremembe. 

CSD bo na podlagi premenjenih okoliščin na novo odmeril, ali je partnerka še vedno upravičena do prejemanja denarne socialne pomoči in o tem izdal novo odločbo.

Glede neprofitnega stanovanja, bi morali preveriti vsebino razpisa, na podlagi katerega je pridobila najem tega stanovanja. 

Po določbah Stanovanjskega zakona sme lastnik odpovedati najemno pogodbo, če ima najemnik neprofitnega stanovanja ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, razen če je po zakonu dolžan to stanovanje oddajati v najem za nedoločen čas ter za neprofitno najemnino.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem določa splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja. Mednje spada tudi pogoj, da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino. Dodatno prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ne sme biti lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.

Najemodajalci lahko vsakih pet let preverijo ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov, v skladu z določbami 19. člena tega pravilnika. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve.

Kot že omenjeno, pa vam ne moremo podati točnega odgovora o upravičenosti do posamezne pravice, ampak je bolje, da se partnerka obrne neposredno na organ, ki ji je pravico odobril in razpolaga z njenimi konkretnimi podatki.

Več informacij najdete v spodnjem članku:

Informiran.si - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč?

Informiran.si - Ukinjena vračila socialne pomoči in zaznambe na nepremičninah

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!