Vprašanje:

Lahko brat izpodbija moj nujni oz. zakoniti dedni delež, ker je doplačeval za bivanje v domu?
 

Odgovor:

Najprej glede preživljanja. Po določilih Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je polnoletni otrok dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti, razen če starš neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do njega.

Sem spada tudi obveza plačevanja bivanja v domu, ki je veljala za oba vaju z bratom.

Dodatno je potrebno omeniti pojem dedne nevrednosti, ki jo opredeljuje Zakon o dedovanju.

Kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči je namreč nevreden, da deduje, tako na podlagi zakona, kot na podlagi oporoke, in da karkoli dobi na podlagi oporoke.

Poleg tega zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, imajo pravico zahtevati, da se jim iz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza njihovemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti zapustnikovega premoženja.

Tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračuna dediču v njegov dedni delež. 

Glede na to, ga je brat s svojim vložkom poskrbel, da se je zapuščina ohranila (ni je bilo potrebno prodati ali obremeniti za financiranje doma), lahko zahteva povračilo tega vložka.

V kolikor sodišče teh stroškov bratu ne bi priznalo znotraj zapuščinskega postopka, pa jih lahko brat uveljavlja kasneje. S financiranjem doma je namreč nastala terjatev, za katere odgovarjajo vsi dediči, do višine podedovanega premoženja.

V tem primeru bi tako dedovali premoženje, brat pa bi vas lahko terjal za plačilo vašega deleža stroškov, ki jih je imel s preživljanjem. Te stroške bi mu bili dolžni izplačati, vendar le največ do višine vrednosti deleža, ki bi ga podedovali.

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si - Kaj pri dedovanju pomeni nujni delež?

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!