Zadetkov: 5686

Vprašanje:

Dobila sem sklep o dedovanju. Kako naprej? Sodna taksa, davek? V kolikšnem času bo nepremičnina v moji lasti?
 

Odgovor:

Ko sodišče ugotovi, katerim osebam gre pravica do dediščine, jih s sklepom o dedovanju razglasi za dediče.

Sklep o dedovanju se vroči vsem dedičem in volilojemnikom, kakor tudi osebam, ki so v postopku uveljavljale zahtevke iz naslova dedovanja. Sklep o dedovanju postane pravnomočen po izteku 15 dnevnega roka, ko zadnji dedič sprejme sklep o dedovanju. 

Ko sklep o dedovanju postane pravnomočen, ga sodišče pošlje pristojnemu davčnemu uradu.

Sodno takso odmeri sodišče. 

Davčni urad odmeri davek na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju. Če je predmet dedovanja nepremičnina, pošlje sodišče pravnomočni sklep o dedovanju davčnemu uradu, kjer je nepremičnina. Če zapuščina obsega samo premično premoženje ali če podedovane nepremičnine ležijo na območju več davčnih uradov, pošlje sodišče sklep o dedovanju davčnemu uradu, pri katerem je bil zapustnik vpisan v davčni register.

Davčni urad odmeri davek v 30 dneh po prejemu pravnomočnega sklepa o dedovanju.

Zapuščinsko sodišče po uradni dolžnosti poslalo pravnomočni sklep o dedovanju pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču, ki bo potem omenjeni sklep izvršilo, razen če pokojnik ni bil vpisan v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnine. V tem primeru morate dediči za vpis poskrbeti sami.

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor