Vprašanje:

Sem dolžen plačati stroške pogreba, če se odpovem dedovanju? S pokojnikom nisem imel stikov (živim v tujini).
 

Odgovor:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da mora stroške pogreba poravnati naročnik pogreba.

Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.

Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

Stroški pogreba se odštejejo od vrednosti premoženja, ki ga je imel umrli ob smrti, kot to določata 28. oz. 128. člen Zakona o dedovanju.

V kolikor ne želite dedovati se dedovanju lahko odpoveste. Dedič se lahko odpove dediščini z izjavo, ki jo poda sodišču do konca zapuščinske obravnave.

e-obrazec - Odpoved dediščini

Več informacij o tem boste našli na spodnjih povezavah:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!