Brezplačni pravni nasveti objavljeni na MojMaliPravnik.net.

Vprašanje:

Katera pogodba je najugodnejša glede prenosa 1/12 deleža sestri?
 

Odgovor:

Glede na vsebino vprašanja predvidevamo, da se vprašanje nanaša na prenos lastništva na nepremičnini.

Načeloma se prenos lastništva opravi na podlagi, ki ustreza dejanski vsebini posla.

V kolikor gre v svoji osnovi za darilo, je potrebno skleniti darilno pogodbo. 

e-obrazec - Darilna pogodba za nepremičnino

V kolikor boste nepremičnino prodali, je potrebno skleniti prodajno pogodbo.

e-obrazec - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino

Glede na to, da je sestra glede obdavčitve darila v II. dednem redu je iz vidika obdavčitve ugodneje skleniti prodajno pogodbe, kjer se plača davek na promet nepremičnin, ki pa znaša je 2%. V primeru darila je namreč potrebno plačati davek na dediščine in darila, višina katerega je določena pod točko b) v 8. členu ZDDD.

Obračuna se  kapitalski dobiček, v kolikor je ustvarjen.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Vprašanje:

Kako je glede davka dedovane nepremičnine pri darilni pogodbi in kako pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju?
 

Odgovor:

Davek se tako pri darilni pogodbi, kot pri pogodbi o preužitku odmeri glede na določila Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD).

V primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju se od osnove za odmero davka odšteje vaš vložek v preživljanje osebe. Pri tem je potrebno vložek v najvišji meri dokazati. 

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo? 

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi 

Informiran.si - Kako podariti avtomobil ali hišo...? 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Vprašanje:

Sem 1/2 solastnik. Etažne razdelitve ni, imam le popis nepremičnine. Je to lahko dokaz o tem kateri prostori so moji?

 

Odgovor:

V primeru solastnine velja, da je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini.

Za konkreten odgovor glede dokazovanja glede uporabe nepremičnine bi bil potreben konkreten pregled zadeve. seveda pa lahko pri dokazovanju uporabite vse dokaze in priče, s katerimi razpolagate.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Vprašanje:

Lahko, ob prekinitvi pogodbe, ne plačam zadnje najemnine na račun varščine, ki mi verjetno ne bi bila vrnjena? Stanovanje je ok.
 

Odgovor:

V kolikor lastnik nima podlage, da zadrži varščino, je pobot, seveda ob soglasju strank, mogoč.

e-obrazec - Predlog za kompenzacijo

V kolikor je prišlo do razloga, da lastnik kompenzacijo zadrži, pa seveda do pobota ne more priti, saj bo le-ta namenjena kritju škode.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Vprašanje:

Dostop do hiše čez sosedovo služečo parcelo je vpisana služnost, pravica za hojo in os. vozila .Lastnik ovira obiske. Sme?


Odgovor:

Za točen odgovor bi bilo potrebno preveriti, kaj določa pogodba o stvarni služnosti oz. kaj je kot služnost vpisano v zemljiški knjigi.

Predvidevamo, pa da je določena splošna "hoja in vožnja", tako da lahko do Vaše parcele dostopajo tudi Vaši obiskovalci.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!